Trouwalbumonline Privacy- & Cookiebeleid
Laatst gewijzigd: 20-5-2018

Inleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van Trouwalbumonline als uw leverancier van fotoalbums. Wij zijn ons ervan bewust dat u uw gegevens in vertrouwen met ons deelt en wij nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit document willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Dit privacybeleid is van toepassing op de platformen en diensten van Trouwalbumonline. U dient zich ervan
bewust te zijn dat Trouwalbumonline niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bronnen.

Door gebruik te maken van onze websites, applicaties en/of diensten geeft u aan dit privacy beleid te accepteren. Dit privacybeleid is opgesteld op basis van de regelgeving binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde gegevens

Door het gebruik van onze websites, applicaties en diensten laat u verschillende gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens (zoals NAW gegevens) of niet persoonsgegevens (zoals browsergegevens) zijn. De gegevens worden alleen gebruikt als deze nodig zijn voor de functionaliteit
die u gebruikt. Zo zal de website browsergegevens nodig hebben en zal de applicatie gegevens van uw besturingssysteem nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Verzamelde persoonsgegevens

NAW gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, geslacht, inloggegevens, telefoonnummer, bestelgegevens, beeldmateriaal en informatie die u zelf invult in een contactformulier, doorbelt of naar ons opstuurt via welk medium dan ook.

Verzamelde niet persoonsgegevens

Technische gegevens van uw besturingssysteem, technische gegevens van uw browser en metadata die is opgeslagen in uw afbeeldingen. Gebruik van verzamelde gegevens Wij verwerken de gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de functionaliteit die u gebruikt):

– De mogelijkheid bieden om bestellingen te plaatsen via onze websites of via onze applicaties
– Om uw bestelling te kunnen verwerken en u te informeren over het verloop hiervan
– Om uw vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen
– Om met u te kunnen communiceren via de mail in de vorm van gepersonaliseerde nieuwsbrieven (indien u hiervoor heeft gekozen)
– Om u gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden (zie cookies) via Google Adwords
– Om technische problemen die u ondervindt op te kunnen lossen
– Om onze websites en applicaties te kunnen verbeteren
– Om te onderzoeken hoe wij ons productaanbod en onze diensten kunnen uitbreiden
– Om te zien hoe onze websites, applicaties en diensten presteren

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze platformen en om ervoor te zorgen dat u maximaal gebruikersgemak kan ervaren binnen onze websites, applicaties en diensten.
Onze website maakt daarbij gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) en vergelijkbare technologieën om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website.
Onze website kent verschillende cookies:

– Functionele cookies om gegevens van uw sessie in op te kunnen slaan. Zo kunt u bijvoorbeeld ingelogd blijven en kan uw winkelwagen worden behouden als u op de website terugkomt
– Analytische cookies van Google, zo kunnen wij statistieken van het gebruik van de website inzichtelijk maken. Google kan deze informatie met derden delen als zij hiertoe wettelijke verplicht worden of als zij een verwerkersovereenkomst met hen hebben. Wij hebben hier geen invloed op.
– Analytische cookies van Hotjar (opnemen van de sessie), zo kunnen wij uw sessie inzichtelijk maken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Cookies uitzetten

De meeste browsers accepteren standaard de cookies en geven u de mogelijkheid om cookies uit te zetten en te verwijderen. Mocht u dit doen dan kunnen wij geen goede werking van onze websites garanderen.

Derden

Wij sturen uw gegevens in enkele gevallen door naar derde partijen. Deze partijen werken eveneens met een passend privacybeleid en voldoen aan de eisen van de WBG en AVG. Zo maken wij gebruik van partijen die de volgende diensten leveren:

– Leveranciers voor producten die wij niet geheel zelf produceren
– Betaaltransacties
– Postbezorging
– Backups
– Hosting
– Internet Service Providers
– Marketing (statistieken en nieuwsbrieven)
– Financiële administratie (accountants)
– Analytische doeleinden (Google analytics en Hotjar)

Wij zullen uw gegevens nooit verspreiden als dit niet nodig is en zullen nooit meer informatie sturen dan nodig is. Mocht het in de toekomst nodig zijn om hier veranderingen in aan te brengen, dan zullen wij ten alle tijden controleren of deze voldoen aan de wetgeving. De enige uitzondering op
deze regel is als de gegevens moeten worden verstrekt als wij hier wettelijk toe verplicht worden, bijvoorbeeld bij een fraudeonderzoek van de politie.
Enkele partijen die wij gebruiken (bijvoorbeeld voor analytische doeleinden) kunnen de data buiten de EU opslaan en verwerken. Wij hebben met deze partijen dan ook verwerkersovereenkomsten om
de handhaving van de Europese wetgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen.

Minderjarigen

Onze diensten zijn niet expliciet gericht op minderjarigen. Wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen onder de (voor het land) toepasselijke leeftijdsgrens. Echter bieden wij wel diensten aan zoals trouwalbums en krijgen daarmee te maken met fotografisch materiaal van minderjarigen (bijvoorbeeld bruidskinderen, kinderen van gasten). De informatie die in deze diensten worden aangeleverd, worden beschikbaar gesteld door de gebruikers die deze diensten afnemen. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het privacybeleid wat zij voeren en de afspraken die zij maken richting de minderjarigen / ouders waar deze informatie van wordt verwerkt.

Beveiliging en bewaren

Wij zullen er alles aan doen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen en hier zo secuur mogelijk mee om te gaan. Hoewel wij hierin voorzorg nemen is geen enkele beveiligingsmaatregel volledig veilig en garanderen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens niet. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren voor zolang wij dat nodig hebben om uw bestelling of dienst op een correcte manier af te kunnen handelen en u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn bij eventuele vragen, problemen en/of klachten over onze producten en/of diensten. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij langer
moeten bewaren omdat wij hier wettelijk toe verplicht worden (bijvoorbeeld facturen).

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het privacybeleid wijzigen. Het is daarom raadzaam om dit beleid af en toe te controleren op wijzigingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen en/of verwijderen van uw gegevens (voor zover wij daar wettelijke op in kunnen gaan). U kunt ons altijd vragen om een overzicht te krijgen van uw gegevens en met het verzoek tot het wijzigen en/of verwijderen van uw gegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze klantenservice en zij zullen u hiermee veder helpen. De contactgegevens van ons zijn te vinden op onze website https://trouwalbumonline.nl.

Nieuwsbrief uitzetten

Onderaan de nieuwsbrieven kunt u zicht uitschrijven voor de nieuwsbrief indien u deze niet meer wenst te ontvangen.

Intern privacybeleid

Aangezien wij werken met extra gevoelige informatie (portretfoto’s) moeten medewerkers van Trouwalbumonline een geheimhoudingsverklaring tekenen als zij een arbeidsovereenkomst aangaan.

Vragen / feedback / bezwaar

Voor vragen, feedback en/of bezwaar kunt u altijd contact met onze klantenservice opnemen. U kunt de contactgegevens vinden op onze website: https://trouwalbumonline.nl. Indien u het niet met ons of dit beleid eens bent en bij ons tegen problemen aanloopt met betrekking tot uw privacy, dan kun u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie hierover kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl